Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Piława Górna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Publikacja aktualności 'Poprawa estetyki miasta w 2016 roku – najładniejsza elewacja'Burmistrz Piławy Górnej zaprasza do udziału w konkursie „Poprawa estetyki miasta w 2016 roku – najładniejsza elewacja”. Do wygrania nawet 25 tysięcy złotych.

Konkurs jest skierowany do wspólnot mieszkaniowych w budynkach z udziałem gminy, w których od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku zostaną przeprowadzone prace polegające na remoncie budynków, w zakresie przynajmniej dwóch ścian budynku, w tym ściany frontowej.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie: od 3 października 2016 r. do 14 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69 - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 17.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 - kwestionariusz zgłoszeniowy,

- upoważnienie do zgłoszenia budynku wspólnoty mieszkaniowej do konkursu oraz  

  złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych w regulaminie konkursu,           

- oświadczenie, iż uczestnik konkursu akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu,

- oświadczenie, iż właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych - z wyłączeniem  gminy -

  nie zalegają w stosunku do Gminy Piława Górna z tytułu podatków i opłat,

- kserokopię pozwolenia na budowę lub dowód przyjęcia zgłoszenia przez Starostwo   

  Powiatowe, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego,

- kserokopię dokumentu potwierdzającego zakończenie prac zgłoszonych do konkursu   

  (np. protokół odbioru robót, odpowiednie strony dziennika budowy, itp.) - potwierdzoną

  za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego,

- dokumentację fotograficzną (w formie papierowej i elektronicznej).

Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Piławie Górnej i w Biurze Obsługi Klienta.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny elewacji budynków zgłoszonych do konkursu w oparciu o niżej wymienione kryteria:

- liczba ścian budynku z elewacją wykonaną w 2016 roku,

- wygląd budynku, ogólne wrażenie,

- atrakcyjność formy i kolorystyki na tle otaczającej przestrzeni,

- poprawa stanu technicznego budynku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową do 31 października 2016 r. poprzez ogłoszenie wyników konkursu  na stronie internetowej urzędu miasta.

Nagrody dla wspólnot mieszkaniowych zostaną przekazane zgodnie z werdyktem Komisji Konkursowej na konta wskazane przez nagrodzone wspólnoty. Pula nagród to 50.000 zł, w tym:

 - za zajęcie I miejsca    - 25.000 zł

- za zajęcie II miejsca   - 15.000 zł

- za zajęcie III miejsca  - 10.000 zł

W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może przyznać nagrody równorzędne w kwocie innej niż wskazana powyżej, jednak mieszczącej się w ogólnej puli nagród w wysokości 50.000,00 zł.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursowym załączonym do Zarządzenia Nr 34/2016 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 15.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Poprawa estetyki miasta w 2016 r. - najładniejsza elewacja”, powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu - opublikowanym w BIP Urzędu Miasta w Piławie Górnej.data wytworzenia2016-04-28
data udostępnienia2016-04-28
sporządzone przez
opublikowane przezMarcin Rybicki
data wykonania2016-04-28
Gmina Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, tel.: 74 8324910, fax: 74 8371386, um@pilawagorna.pl, www.pilawagorna.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@